Priėmimas į darželį

Vaikų darželio „Lietutis” pagrindinis tikslas yra teikti profesionalias ir kokybiškas vaikų priežiūros bei ugdymo paslaugas, laikantis nustatytų vidinių taisyklių bei prisitaikant prie tėvelių galimybių ir norų.

Vaiko priėmimas į darželį „Lietutis”sprendžiamas pagal šiuos punktus:

 • Pirmenybė suteikiama vaikams, lankysiantiems darželį visą savaitę, t.y. 5 dienas.
 • Mažiausiai turi būti lankomos 2 dienos per savaitę, kad darželis galėtų efektyviai veikti bei planuoti savo kasdienius užsiėmimus.
 • Jei įmanoma ir tai neprieštarauja ankstesniems kriterijams, pirmenybė teikiama šeimai, kurios vaikai jau lanko darželį (broliams/seserims).
 • Į mūsų darželį priimami visi vaikai eilės tvarka, nepriklausomai nuo jų specialiųjų poreikių ar kitų ypatumų.

Registracijai reikalinga:

 • Vaiko gimimo liudijimo kopija.
 • Skiepų įrašų kopija.
 • Vieno iš tėvų adreso patvirtinimo kopija.
 • Užpildyta vaiko registracijos forma (child’s Registration Form).
 • Užpildyta ir pasirašyta vaikų priežiūros sutartis (Childcare Agreement).
 • 2 savaičių grąžintinas užstatas.
 • Negrąžinamas £50.00 administracinis mokestis, mokamas grynaisiais pinigais arba bankiniu pavedimu sutarties pasirašymo dieną.

Darbo laikas – 8.00 val. – 18.00 val., nuo pirmadienio iki penktadienio. Darželis veikia ištisus metus, išskyrus ne darbo dienas (Bank Holidays) ir Kalėdų savaitę.

Vaikai gali atvykti vėliau nei 8.00 val. arba išvykti anksčiau nei 18.00 val., tačiau mokestis išlieka nepakitęs. Taip pat galime priimti vaiką anksti ryte, 7.00 val., tuomet pasiimti turite 17.00 val. arba mokėti už papildomą pusvalandį ar valandą, nes vaiko priežiūrai skiriamos 10 val. per dieną.

Esant būtinybei įmanomos papildomos valandos, t.y. rytinė (nuo 7.00 val.) arba vakarinė (iki 19.00 val.) valanda. Jeigu yra poreikis pasinaudoti papildoma valanda, tėveliai prašomi apie tai informuoti mažiausiai prieš vieną dieną. Mokestis už papildomą valandą yra £30.00 ir mokamas tiesiogiai grynais tą pačią dieną. Įkainiai nurodyti žemiau esančioje lentelėje.

Mes suprantame, kad tėvelių poreikiai gali kisti, tačiau būtina pranešti mažiausiai prieš 2 savaites apie numatomus pakeitimus. Jei nepranešama iš anksto, tuomet bus paskaičiuotas pilnas mokestis už visą laikotarpį. Lankymo valandų mažinimas įmanomas, jei tai neprieštarauja darželio taisyklėms bei efektyvios veiklos planavimui. Prašymas sumažinti mažiau nei 2 dienas per savaitę nebus priimamas.

Papildomos valandos gali būti sutartos pagal darželio laisvų vietų galimybes. Tėveliams, nusprendus naudotis mūsų paslaugomis, sutariama darželio lankymo pradžios data. Esant nenumatytoms aplinkybėms, vieta gali būti laikoma vaikui dar 2 savaites nuo sutartos datos. Pilnas mokestis turi būti mokamas jei ir toliau vaikas nelanko darželio – kitu atveju vieta bus pasiūlyta kitam vaikui.


Mokestis už vaikučius iki 2-jų metų yra aukštesnis dėl didesnio vaikų-darbuotojų santykio.

2-3-4 metų vaikučiams, gaunantiems valstybės skiriamas nemokamas valandas (finansavimą), yra 2 kainoraščiai: lankant ištisus metus (Streched offer) ir lankant tik per mokyklinį laiką (Standard offer) – apie juos mes Jums paaiškinsime atskirai.

Tėveliai, gaunantys Universal Tax credits ar kitas pašalpas, gali gauti kompensaciją iš valstybės už vaiko priežiūrą.

Mokestis už darželio paslaugas mokamas mėnesį į priekį, todėl mokėjimo kvitas už šį laikotarpį bus paruoštas iš anksto. Pirmoji įmoka už darželį taip pat mokama iš anksto arba pirmą darželio lankymo dieną už likusias mėnesio dienas. Jeigu mokestis nesumokamas arba mokamas pastoviai vėluojant – vieta darželyje bus pasiūlyta kitam vaikui. 

Mokėjimas galimas dviem būdais: pavedimu į banko sąskaitą bei grynaisiais pinigais. 

Mokestis už darželį visada yra vienodas, nepriklausomai nuo to, ar Jūsų vaikas lanko, ar ne, pvz.: serga ar atostogauja. 

Taip pat prašome pranešti apie neatvykimą į darželį, pvz. dėl ligos, šeimos atostogų, nes mes iš anksto turime žinoti vaikų skaičių dėl dienos veiklos planavimo. 

Darželio vadovė turi teisę keisti mokestį, informavusi tėvelius prieš 1-ą mėnesį.

 

Nedarbo dienomis (Bank Holiday) darželis neveikia, bet mokestis už savaitę išlieka nepakitęs. 

Vienintelė savaitė per metus, kada darželis nedirba – Kalėdų savaitė ir už ją mokesčio nėra. 

Tėveliams nusprendus naudotis mūsų paslaugomis būtina sumokėti sutartą 2-jų savaičių įmokos užstatą. Tai garantuos vietą darželyje. Užstatas yra grąžintinas įspėjus mažiausiai prieš 2 savaites apie darželio nebelankymą. Persigalvojus vesti vaiką į darželį užstatas nebus grąžinamas. 

Darželyje „Lietutis” dirbame pagal gero, pozityvaus elgesio ugdymo principus, skatindami vaikus pagyrimais ir taip mažindami nepriimtiną jų elgesį. Mes tvirtai laikomes principo, kad drausminti vaiką galima tik atsižvelgus į jo amžių ir supratingumą, todėl drausmės priežastis turi būti jam suprantama ir teisinga.

Fizinė bausmė (pliaukštelėjimas / mušimas / purtymas) yra NEPRIIMTINA mūsų įstaigoje jokiais atvejais ir niekada nėra ir nebus taikoma. Tačiau gali būti neišvengiama imtis fizinių veiksmų nenumatytu, avariniu atveju siekiant apsaugoti vaiką ar darbuotoją nuo kūno sužalojimo.

Prašome iki 9-tos valandos ryto informuoti darželį apie vaiko neatvykimą dėl ligos. Svarbu paminėti, jog sergantis vaikas (pvz. pakilusi temperatūra, sergantis bet kokia infekcija ar kita užkrečiama liga, viduriuojantis, vemiantis) išskyrus nestiprią slogą, privalo likti namuose, kad apsaugotų kitų vaikų bei darbuotojų sveikatą ir gerbūvį. Taip pat pabrėžiama, jei vaikas suserga būdamas darželyje, tėveliai turi nedelsiant pasiimti vaiką ir negali sugrįžti į darželį tol, kol visiškai nepasveiks (pagal mūsų MEDICATION AND SICKNESS POLICY).

Prašome kuo anksčiau informuoti darželį jei vėluosite atsiimti vaiką sutartu laiku. Tėvų atsakomybė yra užtikrinti, kad vaikas būtų paiimamas laiku ir ne vėliau nei 18.00 val., jeigu papildoma valanda nesutarta. Tėveliai, vėluojantys atsiimti vaiką, privalės mokėti papildomą mokestį bei darželis turi teisę imtis kitų veiksmų pagal “Atsiėmimo ir vėlavimo atsiimti vaiką taisykles” polisą (COLLECTION AND LATE COLLECTION POLICY).

Darželio lankymo sutartys pasirašomos neterminuotam laikui. Tačiau tėveliai prašomi pranešti mažiausiai prieš 2 savaites apie planuojamą darželio nebelankymą. Jei nepranešama – vis tiek visa suma turi būti sumokėta už šį laikotarpį.

Be jokių išimčių vaikučiai privalo palikti darželį rugpjūčio 31 dieną po savo 5 – ojo gimtadienio. Po šio laikotarpio vieta nebus saugoma, nebent būtų pasirašyta vaiko priežiūros po mokyklos sutartis.

Tėvams rimtai pažeidus vaiko priežiūros sutartį ar darželio vidaus taisykles bei nuostatus, mes pasiliekame teisę nedelsiant pašalinti vaiką iš darželio, jei tai kenkia veiklai bei kitų vaikų ar darbuotojų gerbūviui. Pavyzdžiui, tėvai vartoja keiksmažodžius, užgaulioja ar nepagrįstai kaltina darbuotojus, dažnai be išankstinio įspėjimo vėluoja pasiimti vaiką iš darželio arba pastoviai vėluoja mokėti / nemoka už vaiko priežiūros paslaugas ir pan.

Mūsų įstaiga teikia pusryčius, priešpiečius, pietus, pavakarius bei užkandėles. Sveikas lietuviškas maistas yra šviežiai gaminamas kasdien pagal vaikų dietologės sudarytą meniu. Stengiames gaminti iš kiek įmanoma švaresnių, ekologiškai neužterštų ir nemodifikuotų produktų, t.y. mėsą, vaisius ir daržoves perkame iš vietinių fermerių.

2-5 metukų vaikų matinimo tvarkaraštis:

9.00-9.30
Pusryčiai

10.30-10.45
Priešpiečių užkandėlė

12.00-12.30
Pietūs

15.00-15.15
Popietės užkandėlė

16.00 – 16.30
Pavakariai

18.00-19.00
Užkandžiai vaikams, kurie lieka papildomą valandą

Tėvelių pageidavimu, vaikučiams iki 2 metų gali būti duodamas pieno mišinukas, kurį į darželį turi pristatyti tėvai kartu su vaiko vardu pažymėtais buteliukais. Taip pat kūdikiams yra duodamas atitinkamas maistas pagal jų amžių, valgymo rutiną ir vystymąsi. Esant pageidavimui specialios košės bei kiti maisteliai turi būti pristatomi tėvelių.

Valgymo laikas yra puiki galimybė vaikučiams socialiai bendrauti, mokytis stalo manierų bei tvarkymosi po valgio. Švarus geriamas vanduo vaikams pasiekiamas bet kada, jie gali patys jo įsipilti iš atitinkamos jų amžiui talpos.

SVARBU: į darželį negalima atnešti jokių gėrimų/ maisto, kuriame yra riešutų ar medaus.

 

Kilus klausimams, abejonėms, susijusioms su sveikata ir saugumu, prašome kreiptis į darželio menedžerę arba vadovę. Jos atsakys nedelsiant ir kiek įmanoma greičiau pasistengs išspręsti kilusias problemas.  

Visuomet prašome tėvelių įsitikinti, kad įeidami/išeidami iš darželio visada uždarote duris.

Prašome vaikus rengti paprastais darbužiais, kad jie galėtų nevaržomai žaisti, kurti bei užsiimti įvairiausia veikla: lipdyti, piešti, klijuoti, žaisti smėliu ir vandeniu. Taip pat svarbu, kad rūbeliai būtų patogūs, lengvai aprengiami/ nurengiami, pvz. džinsai ar kombinezonai yra netinkami dėl sudėtingų užtrauktukų, sagų, raištelių, kurie mažam vaikui yra iššūkis ir didelės kliūtys juos įveikti. Be to auklėtojoms taip pat nepatogu užsegti mažas sagas ir pan. 

Prašome atkreipti dėmesį į batus, jie turėtų būti patogiais užsegimais, lipdukais, kad ir patys vaikučiai pajėgtų užsisegti/apsiauti. Nerenkite vaikučių brangiais ar naujais rūbeliais: rūpinimasis vaikučio rūbeliais gali sugadinti visus smagumus tiek vaikui, tiek auklėtojoms, stengiantis apsaugoti jį nuo dažų, klijų bei lauko žaidimų.

Pradėdami lankyti darželį yra būtinas atsarginių rūbelių komplektas. Visi drabužiai turi būti aiškiai pažymėti vaiko vardu, o esant šaltiems ir lietingiems orams reikalingi guminiai batai bei šiltesni rūbai. Vasaros metu būtina turėti kepurę nuo saulės bei apsauginį kremą. 

Ypač svarbu paminėti, jog darželyje puošti vaikus įvairiais papuošalais negalima. Tai yra nesaugu ir gali sukelti pavojų netgi gyvybei, pvz.: nutraukus grandinėlę ir išbyrėjus karoliukams vaikas gali įsidėti į burną ir užspringti arba įsikišti į nosį, ausį. Auskarai turi būti prie ausies tvirtai užsegami, kad kitas vaikas netyčia neišplėštų. Ir tai tik keletas   rimtų atvejų, kurių gali būti labai daug. Mes neatsakome už papuošalų pametimą darželyje, todėl tėveliai turėtų juos palikti namuose. 

Darželis derinasi prie tėvelių pageidavimų dėl vaiko mokymo ant puoduko. Jeigu tėveliai turi savo mokymo metodą, kurį jau taiko namuose – prašome pasidalinti su mumis, kad galėtume jį tęsti darželyje. Toks mokymas vaikui bus žinomas ir jis vyks kur kas sklandžiau. Tėveliai, nusprendę nemokinti vaiko ant puoduko, prašome pranešti ir mums. Jeigu vaikutis nerodo visiško susidomėjimo puoduku ir net nenori ant jo sėsti, galbūt dar per anksti jį mokyti, todėl apie tai mes kalbame su tėveliais ir nusprendžiame: bandyti toliau ar atidėti šį mokymą vėlesniam laikui.

Sauskelnes savo vaikučiams į darželį pristato tėveliai.

Darželio informacija, kaip vidaus taisyklės, nuostatai ir procedūros (Policies and Procedures) tėveliams yra prieinama bet kada, paprašius darželio menedžerės ar vadovės. 

Jūs bet kuriuo metu galite pažiūrėti savo vaiko segtuvą su dokumentais, įrašais, nuotraukomis ir pan., bei aptarti detales ar pageidavimus, susijusius su jūsų vaiko priežiūra. 

Konfidenciali informacija apie vaiką yra pasiekiama tik to vaiko tėveliams ir neatskleidžiama jokiems tretiesiems asmenims (išskyrus atvejus, kai tai susiję su vaiko saugumu).